מצגת / קובץ PDF לפרשת שמיני מספר ויקרא 12 שאלות על פרקים ט',י,יא'

חלק מהשאלות על רש"י מתאים לכיתות יסודי

לצפיה במצגת לפרשת שמיני >>

להורדת קובץ pdf