מאגר גדול בנושא סיפורי יוסף הצדיק לבית הספר:

קודם כל גם בשביל המורה על מנת לעשות קצת סדר למי שלא כל כך בקיא : סיכום פרשת וישב: על מכירת יוסף, עלילת אשת פוטיפר, ו2 חלומות בכלא…