דפי עבודה ומידע על פרשת ויגש

דפי שאלות על פרשת שמיני, מצגת על פרשת שמיני , בני אהרון הכהן שמתו, סימני בהמות ודגים טהורים וטמאים ועוד….