פעילות למצבי חירום צבע אדום וכו כולל הסברה לילדים

שלא נדע!!!

למידה מרחוק בשעת חירום לחצו כאן לכניסה

פעילויות לשעת חירום לחצו לכניסה

מערכי שיעור וחומרים מסייעים למצב החירום , החינוך הייעוצי ברשת עמל להלן מספר קישורים :

 מערך שיעור אוורור רגשות, עמל 

 מערך שיעור לחטיבה עליונה, עמל

מצגת תמונות לשיחה בכיתה, עמל 

מצגת לשעת חירום, שפ"י

 דוגמאות לדיון מובנה, עמל

 כולנו צבע אדום, מינהל חברה ונוער

שלוש חוברות לשעת חירום, מינהל חברה ונוער

מנהל חברה ונוער, קובץ פעילויות לשעת חירום

איך להתנהג עם ילדים בחירום, שפ"י