אתרי משחק באנגלית

מצא את האות באנגלית – משחק ללימוד אותיות  abc  קישור

משחקי מחשב ללימוד אנגליתKindergarten Word Games

  • ABC & 123 Magnets
  • All About Me
  •  לימוד abc chbdu Alphabet BINGO
  •  לימוד abc משחק באבל Alphabet Bubble
  •  לימוד abc פאזל Alphabet Slider Puzzle
  •  סדרו את ה-abc לפי הסדר Alphabetical Order
  • Alphabetical Order Bubble
  •  חברו את הנקודות abc לפי הסדר Connect the Dots ABC
  • כל המשחקים הללו נמצאים בקישור זה

 abc משחקים Alphabet Games

Play Whack A Mole

Whack-a-Mole

Play Match Three Letters Game A-G

Letters Aa-Gg

Play Alphabetize the Months

Alphabetize the Months

Play Alphabetize the Colors Game

Alphabetize the Colors


Learn Vowels & Consonants

Learn Vowels & Consonants

Practice Vowels & Consonants

Practice Vowels & Consonants

learn to alphabetize

Alphabetizing Lesson

Play The ABC Balloon Song

ABC Song


Play Alphabetizing Games

Alphabetize the Shapes

Alphabet Practice

ABC Rock