צלעות סמוכות, צלעות נגדיות וצלעות מקבילות

צלעות סמוכות וצלעות נגדיות וצלעות מקבילות : דף עבודה זוויות נגדיות,זוויות סמוכות קישור לדף העבודה (web.macam.ac.il/)

הנדסה – צלעות מאונכות ומקבילות במרובע+ שיעור וידאו בהנדסה על צלעות מאונכות ומקבילות במרובע. וגם תרגילים בנושא: צלעות מקבילות ומאונכות – מרובע קישור כניסה (מתוקשב)

גאומטריה: מצולעים. אלכסונים – נושא 1. צלעות מקבילות וצלעות מאונכות – נושא 2. מלבן וריבוע – נושא 3. תכונות של צלעות ושל זוויות במשולש ועוד.. קישור כניסה אתר אורנים

דפי עבודה בחשבון לכיתות יסודי ראו גם כאן

דפי עבודה בחשבון עם מבחנים