ציר מספרים להדפסה

ציר המספרים להדפסה

דפי עבודה ופעילות

  • מה יש בדף העבודה של ציר המספרים?
    – השלימו את ציר המספרים שלמעלה.
    – פתרו את התרגילים.
    – מצאו את תוצאות התרגילים על הציר.
    – רשמו מעל כל תוצאה את האות הרשומה
  • הקישור לפעילות 

חיבור וחיסור על ציר המספרים משחק להדפסה [המשחק מתמקד בפתרון תרגילי חיבור וחיסור ,במטרה למחוק כמה שיותר מספרים על הציר  .00 – ל 0בין המשחק מיועד לתלמידים בכיתות א-ג. ]

כפל וחילוק על ציר המספרים משחק להדפסה נושא המשחק המשחק מתמקד בפתרון תרגילי כפל וחילוק ,במטרה ליצור רצף של ארבעה סימונים על הציר .המשחק מיועד לתלמידים בכיתות ב-ד .

מורה? בוא להוציא ספר לאור בקלות!

דפי עבודה נוספים בחשבון לכיתה א וליסודי ראו כאן