בית המספרים – דפי עבודה ומערכי שיעור

שם השיעור: בית המספרים – המבנה העשרוני לצפיה במערך השיעור לחצו

מקור: http://www.orianit.edu-negev.gov.il/hagitg/sites/homepage/jacui/a.htm

בית מספרים עד מאה
בית המספרים עד 100 – מירב אלמוג

בית המספרים עד ה-1000 – מירב אלמוג

בית המספרים אלפים


בית מספרים עד אלף

 בית האלפים

 בית המליונים

1050-29122009_מספרים_טבעיים_עד_מיליון-חזרה.doc  / מקור: https://sites.google.com/a/hanasi.tzafonet.org.il/hanasi1/b

בית המספרים דף ומידע