מבחן לנושא "מצולעים" (לבדוק לאיזה כיתה זה מתאים) (קישור) – mishtalem.com

הקיפו רק את המצולעים שהם לא מרובעים. דף עבודה לצפיה והדפסה

מצולע ושאינו מצולע – מיון/ליבת במתי'א חולון-אזור
מצולעים בתמונות/אפרת שלומי

דפי עבודה נוספים לכיתה ג – מערך שיעור בנושא זוויות לכיתה ג’ עם דפי עבודה, דפי עבודה כפל במאונך כיתה ג’, תרגילי כפל לכיתה ג

דפי עבודה נוספים לכיתה ד– כיתה ד גיאומטריה , סימטריה לכיתה ד , דפי עבודה בחשבון לכיתה ד