תכנית לימודים אישית לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד
להלן מידע נוסף באתרים הבאים:
מקור 1
מקור 2 המון דפים [תח"י/תל"א]
תכנית לימודים אישית, גן , שנת הלימודים. בתי ספר… מחייב את עובדי ההוראה במסגרות החינוך המיוחד להציג להורים תכנית לימודים אישית למידע נוסף ראו כאן: תכנית לימודים אישית לילד – אושר בנאי לגזיאל – כרמית אלון