שיעור תנך בנושא עשיו ויעקב

קישורים מומלצים

קישור 1 עשיו ויעקב לב לדעת

הולדת עשו ויעקב , מכירת הבכורה דעת

בראשית כה, הולדת יעקב ועשיו, דף עבודה / וולפרט טליה