דפי עבודה ומבחנים לכיתה ב

תרגילי חשבון ובעיות מילוליות ומבחנים בחשבון לכיתות ב – תרגולון:

אתר נגבה:

בעיות מילוליות לכיתה ב

מדידות אורך לכיתה ב

גיאומטריה לכיתה ב

הזזה/שיקוף/ סיבוב לכיתה ב

שברים לכיתה ב'

כפל וחילוק לכיתה ב

משחקים בחשבון לכיתה ב

משחק זיכרון ללוח הכפל

אופק – משחק הצפרדע – לוח הכפל

משחק לוח הכפל – חלליות על הירח

כרטיסיות לוח הכפל להדפסה

לוח הכפל – מגוון משחקים

מגוון "לוח כפל להדפסה"

ספר בראשית לכיתה ב דפים ומבחנים:

מקור הדפים באתר הזה והכינה אותם מרב אילוז, ישר כח!

פרק ז דף חזרה פרשת נוח

דף כט
דף לבבראשית פרק לב דף עבודה
דף בראשית לט
דף בראשית פרק  מ
דף בראשית פרק מא
דף עבודה בראשית פרק מב
בראשית פרק מג
דף שאלות בראשית  מח
דף חזרה בראשית מט
דף בראשית נ
דף עבודה בראשית פרק כג
דף עבודה בראשית פרק כו
העשרה יצחק
התמצאות בחומש בראשית
ויגש פרשת מבחן רמה ב
ויגש מבחן
ויצא משופר גרסה ב
יוישב מבחן רמה א
וישב מבחן רמה ב.פרשת
חוברות תורה בית
חזרה פרשת ויגש
חזרה פרשת  ויצא

דף חזרה חזרה וישב
חזרה וישלח
חזרה חיי שרה
חזרה לך לך
חזרה מקץ
כט כא עד לה
עשרה דורות מנוח עד אברהם
פרק בראשית טו
פרק יד בראשית
פרק בראשית ל דף עבודה
פרק לה בראשית דף
פרק בראשית מו דף
פרשת וירא מבחן
פרשת חיי שרה מבחן

מקרא לכיתה ב': התמצאות בחומש, טעמים,גימטריה, טעמים, מושגי יסוד בחומש.לחצו כאן

קישורים אתר ההדרכה בתנ"ך של חגי לב חומש בראשית:

את הדפים הבאים ועוד תמצאו בקישור הבא :  בראשית לז דף עבודה ברשי,ביקור המלאכים אצל אברהם לאחר מילתו – בראשית יח,בראשית כה – הולדת עשו ויעקב , מכירת הבכורה, בראשית כז ברכות יצחק ליעקב,ברית בין הבתרים בראשית טו דף עבודה,ברכות יצחק ליעקב ועשו בראשית כז,ברכות יצחק ליעקב ועשו בראשית כז,הפיכת סדום – בראשית יט, כיבוד אב של עשיו – בראשית כז,סולם יעקב – דף עבודה,שלוח הגר וישמעאל בראשית כא – דף עבודה,ירידת אברהם למצרים.

 

 

דפי עבודה בעברית לכיתה ב

הבנת הנקרא לכיתה ב

דפי קריאה סיפורים קצרים עם שאלות לכיתה ב מאתר נגבה:

מבחנים  בעברית והבנת הנקרא לכיתה ב

כישורי שפה לכיתה ב

איבחוני קריאה :

קישורים נפלאים מאתר נגבה:

 לשון לכיתה ב'