כרטיסיות מילים בנושא צליל פותח

אוסף נהדר בנושא צליל פותח -קמץ פתח ראו כאן

קמץ פתח מרכז למידה הנושא קמץ פתח – קמץ פתח

דפי עבודה בחשבון לכיתה א

מצגת חיריק

הרכבת משפטים לכיתה א

פ דגושה ורפויה

ש ימנית ו ש שמאלית, ההבדל בין שין לשין

דפי עבודה בעברית לכיתה א כולל נושא החולם